motormonitor

Firma Motormonitor zleciła mi unowocześnienie swojego wizerunku. Przeprowadziłem modernizację strony internetowej, stworzyłem nowe wizytówki oraz zaprojektowałem nowy szyld firmowy. Te zmiany mają na celu zwiększenie widoczności firmy i ułatwienie komunikacji z klientami

PO
PRZED